Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Amdanon Ni

Gwerfyl Roberts: Arweinydd y Prosiect

http://www.bangor.ac.uk/healthcaresciences/research/images/GWR%202013.JPGMae Gwerfyl yn uwch-ddarlithydd yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Bangor. Mae ei gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar gryfhau a gweithredu'r sylfaen dystiolaeth dros ymarfer ieithyddol addas mewn gofal iechyd. Fe'i comisiynwyd gan Lywodraeth Cymru i arwain gwasanaeth LLAIS, sy'n cefnogi methodoleg ymwybyddiaeth o'r Gymraeg i'r Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (NISCHR). Mae Gwerfyl yn aelod o Dasglu Llywodraeth Cymru dros y Gymraeg yn y Gwasanaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac o'r Grŵp Monitro Gweinidogaethol  ar gyfer y Fframwaith Strategol, 'Mwy na Geiriau'. Mae'n ffigwr amlwg ym maes darparu addysg nyrsio cyfrwng Cymraeg, ac mae hefyd yn  cynrychioli'r disgyblaethau iechyd ar Fwrdd Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Chris Burton: Ymgynghorydd Academaidd y Prosiect

http://www.bangor.ac.uk/healthcaresciences/research/people/images/photo_006.JPGChris' research concentrates on the interface between implementation and Cerebrovascular Disease. Over the nine years since he was awarded his Doctorate in Health Sciences, he has grown a significant programme of research (COST) around stroke nursing and rehabilitation which reflects the collaborative nature of clinical and service challenges associated with this disease.  His expertise and experience is recognised in his appointment to policy groups (Department of Health, National Stroke Strategy), practice (National Stroke Nursing Forum, Founding Member), and research infrastructure roles (OPAN Wales Stroke Research Group, Chair; United Kingdom Stroke Research Network, Rehabilitation Clinical Studies Group; and Stroke Association, Research Committee).

Current funding supports a programme of research which includes the process evaluation embedded in the largest randomised trial ever conducted in stroke rehabilitation, the first discrete choice experiment of patient preferences for community stroke services, and the first empirical investigation of clinical decision-making at the interface of end of life care in acute stroke. 

More recently, and through partnership with Professor Jo Rycroft-Malone, Chris has actively contributed to the development of Implementation Research at Bangor University, recognised by national stakeholders, including the Health Foundation, as internationally excellent.  The collaborative programme of implementation research has grown substantially (COST), and underpins a wide range of knowledge transfer and curriculum developments.  Chris' leadership in this area was recently recognised through a personal award from the Health Foundation as in Improvement Science Fellow, and will provide three years' funding to further develop the science of improvement and implementation

Elin Haf Davies: Noddwr a Hyfforddwr y Prosiect

Magwyd Elin Haf Davies ar fferm ym mhentref bach Y Parc, ger y Bala. Yn 18aw oed aeth i wirfoddoli i Elusen y Plant yn Leostho, De Affrica, cyn dechrau ar ei gyrfa nyrsio yn Ysbyty Plant Great Ormond Street, Llundain. Gweithiodd yno am wyth mlynedd, gan arbenigo mewn gwaith ymchwil metabolig, a graddio efo Doethuriaeth o Brifysgol Llundain (UCL). Yn 2007 aeth Elin i weithio i Asiant Meddyginiaethau Ewrop (European Medicine Agency) i lansio deddfwriaeth newydd yn gorfodi gwaith ymchwil mewn cyffuriau newydd i blant. Treuliodd saith mlynedd yno yn gweithio yn rhyngwladol ac yn cynghori WHO

Yn ei amser personol mae Elin yn mwynhau chwaraeon eithafol. Yn 2008 llwyddodd i rwyfo 2560 milltir ar draws Cefnfor yr Iwerydd - y Gymraes gyntaf i wneud hynny. Yn 2009 yr oedd yn rhan o'r criw o ferched cyntaf erioed i rwyfo 3600 milltir ar draws cefnfor India. Cyflawnodd ei thrydydd cefnfor pan hwyliodd ar draws y Môr Tawel yn 2012. Mae anturiaethau Elin ar hyd y blynyddoedd wedi casglu dros £250,000 at elusennau.

Y mae Elin bellach yn gweithio'n annibynnol i hybu hawliau plant ag anghenion iechyd, ag i hybu pencampwyr yn ei maes. Mae'n fraint gan Elin i fod yn noddi'r fenter hon.

Bethan Mair Edwards- Pencampwr y Gymraeg

 

 

Mae Bethan yn fyfyrwraig drydedd flwyddyn ym maes nyrsio oedolion yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Bangor. Blwyddyn ddiwethaf dewiswyd hi i fynd hefo criw o  hyfforddwyr Ambiwlans Sant Ioan i wirfoddoli yng ngoledd India.  Mae hi’n frwdfrydig i weld gwelliannau  ym maes nyrsio, ac yn gweld y project  yma fel cyfle gwych i hybu  ymwybyddiaeth pobl am yrfa o fewn y maes gofal a gwella’r ddarpariaeth Gymraeg i gleifion.

 

 

Elin-Mai Jones- Pencampwr y Gymraeg

 

Fy enw yw Elin-Mai, rwyf yn 26 mlwydd oed ac yn byw yn Llanberis. Rwyf yn fy ail flwyddyn o gwrs Nyrsio Oedolion. Mae gennyf lawer o ddiddordebau yn cynnwys canu, cymdeithasu, gwirfoddoli, helpu yn y gymuned, cerdded a darllen. Rwyf yn gweithio fel cymhorthydd gofal yn y cartref ers rhai blynyddoedd bellach, ac yn dal i fwynhau'r gwaith wrth astudio yn y Brifysgol.

Mae gen i ddiddordeb mawr yn yr iaith Gymraeg ac yn teimlo ei bod hi'n anrhydedd meddu a'r ddwy iaith.Cyn dechrau yn y Brifysgol cefais y fraint o gael derbyn ysgoloriaeth lawn gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Bellach rwyf wedi derbyn tystysgrif sgiliau iaith y Coleg, un o ddwy fyfyrwraig nyrsio erioed i dderbyn y dystysgrif. Hoffwn feddwl fy mod â phersonoliaeth hoffus a llawn hwyl sydd yn barod am sialens.

 

 

 

Elin Mair Roberts- Pencampwr y Gymraeg


Helo!  Rwyf yn fy mlwyddyn 1af ym Mhrifysgol Bangor yn astudio Nyrsio Oedolion. Rwyf yn edrych ymlaen i fod yn rhan o’r  prosiect yma!

Mae llawer o broblemau ynglun a iaith o fewn nyrsio. Nid yw pobl yn sylweddoli ar yr effaith mae hyn yn cael ar ansawdd gofal Cleifion. Rwyf yn gobeithio y bydd trafod materion gwahannol o fewn y pwnc  yn dod a syniadau pawb at ei gilydd er mwyn i ni gael gwella’r broblem yn y dyfodol!

 

 

 

Erin Bryfdir- Pencampwr y Gymraeg

 

18 oed, Astudio Nyrsio Oedolion Prifysgol Bangor.

Hobi - Chwaraeon, cerdded mynyddoedd a mynd a'r cwn am dro.

Credu'n gryf iawn am y Gymraeg, ac yn falch o dderbyn ysgoloriaeth cymhelliant gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Rwyf yn gyffrous i gymryd rhan ym Mhrosiect Pencampwyr y Gymraeg yn 2015.

 

 

 

 

Hannah Ward- Pencampwr y Gymraeg

 

 

Hannah Ward yw fy enw i ac rwy’n dod o Langefni. Rwy’n fyfyriwr blwyddyn gyntaf ar y rhaglen  nyrsio oedolyn ac yn aelod o'r bennod Cymraeg , 1000 o fywydau sydd ar fin cael ei lansio ym Mangor yn 2015. 

Bydd bod yn aelod o’r Project Pencampwyr Cymraeg yn cysylltu’n dda gyda'r bennod er mwyn gwella gofal a lledaenu arferion da o fewn gwasanaethau iechyd yn enwedig yn y Gymraeg.

 

 

 

 

Mared Lois Parry- Pencampwr y Gymraeg

 

Fy enw i yw Mared Lois Parry, rwyf yn 18 oed ac yn astudio Nyrsio Oedolion ym Mhrifysgol Bangor. Rwyf yn ferch ffarm ac yn wreiddiol o Ynys Mon ond, ar hyn o bryd rwyf yn byw ym Mangor tra'n astudio'r cwrs.

Yn fy amser rhydd rwyf yn hoffi treulio amser gyda fy nheulu a ffrindiau, bod yn rhan o weithgareddau fel y prosiect gwych hon ac yntau cadw fyngyda'r newyddion diweddaraf o beth sydd yn mynd ymlaen o amgylch y byd. Rwyf yn gobeithio y byddaf yn gallu mynd ymhell gyda'r cwrs ac efallai trafeilio yn y dyfodol agos. 

 

 

 

 

Site footer