Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Croeso!

Croeso i Brosiect Pencampwyr y Gymraeg mewn Iechyd a arianwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol!

Bwriad y prosiect oedd sefydlu pencampwyr y Gymraeg ymysg myfyrwyr nyrsio’r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Bangor er mwyn codi proffil ac effaith materion sy’n ymwneud â’r Gymraeg o fewn gwasanaethau iechyd ar draws Cymru. Enwebwyd chwe phencampwr ymhlith y myfyrwyr a chynnig iddynt raglen hyfforddiant pwrpasol a oedd yn:

  • Darparu cefnogaeth cymheiriaid i wella profiadau  myfyrwyr ac i leihau athreuliad
  • Ehangu rhwydweithiau’r  myfyrwyr  a’u dylanwad ar ddefnydd y  Gymraeg o fewn nyrsio a gofal iechyd
  • Sefydlu rôl-fodel ar gyfer nyrsio fel dewis gyrfa amlwg o fewn y cymunedau dan sylw

O gymryd rhan yn y prosiect, cafodd y  myfyrwyr gyfle i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau unigryw, gan gynnwys arweinyddiaeth, negodi, rhwydweithio a sut i ddylanwadu ar reolwyr neu gydweithwyr wrth geisio cyflwyno newid mewn agwedd neu ymarfer o fewn lleoliad gofal clinigol neu sefydliad dysgu. Roedd y sgiliau hyn yn gysylltiedig â Chynllun Cyflogadwyedd Bangor a fframweithiau eraill ar gyfer datblygiad proffesiynol o fewn y maes nyrsio. Mae rhai bellach wedi gwirfoddoli i fod yn arweinwyr  cyfoedion yn yr Ysgol ac yn barod i roi cymorth mewn diwrnodau agored ac yn ystod Wythnos y Glas.

Roedd y prosiect yn falch o gael derbyn Gwobr y Gymraeg mewn Iechyd yn 2015 gan Lywodraeth Cymru.
https://www.youtube.com/watch?v=7GKskXBH55M

Site footer