Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Croeso!

Croeso i Brosiect Pencampwyr y Gymraeg mewn Iechyd a ariannir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol!

Bwriad y prosiect yw sefydlu pencampwyr y Gymraeg ymysg myfyrwyr nyrsio’r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Bangor a fydd yn codi proffil ac effaith materion sy’n ymwneud â’r Gymraeg o fewn gwasanaethau iechyd ar draws Cymru. Cynhelir y prosiect rhwng mis Medi 2014 a mis Awst 2015.

A ydych chi eisiau:

Cymryd rhan mewn prosiect newydd cyffrous?

Helpu gwella’r ddarpariaeth Gymraeg yn yr Ysgol?

Cael eich ysbrydoli gan bencampwraig o fri?

Os felly, porwch y safle hwn i ddod o hyd i fwy o wybodaeth am y prosiect ac anfowch ffurflen gais at gwerfyl.w.roberts@bangor.ac.uk
Rydym yn edrych ymlaen at gael clywed gennych

Gair o Groeso gan Elin

Site footer