Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Sesiwn 2- Pwy Ydw i?

Chwefror 2015

Amcanion

 • Adnabod ein harddull dysgu personol
 • Adnabod ein dulliau arweinyddiaeth
 • Adnabod ein gallu i weithio mewn tîm
 • Adnabod ein  harwyr

Cynnwys

 • Trafod set ddysgu gweithredol – Elin
 • Cwblhau  hunanasesiad ar gyfer adnabod ein harddull dysgu personol - pawb
 • Adborth - EHD
 • Cwblhau  hunanasesiad ar-lein ar gyfer adnabod ein dulliau arweinyddiaeth www.studentleadershipchallenge <http://www.studentleadershipchallenge> - pawb
 • Adborth - SP
 • Cwblhau hunanasesiad ar gyfer gweithio mewn tîm - pawb
 • Adborth - Elin
 • Trafod pwy yw ein harwyr a pham - pawb
 • Cyflwyno set ddysgu gweithredol – Elin

Site footer